Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na:

Przetwarzanie danych osobowych Paweł Luberda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTYKUNA.PL Paweł Luberda Skuteczne Odstraszacze Gryzoni z siedzibą w Wieliczce (zwany dalej Administratorem) będzie przetwarzać dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Paweł Luberda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTYKUNA.PL Paweł Luberda Skuteczne Odstraszacze Gryzoni z siedzibą w Wieliczce, NIP 6770005025.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Piękna 3, 32-020 Wieliczka, e-mail: kontakt@kuny.pl lub pod numerem telefonu +48.607403777, +48.508697797.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do poprawienia posiadanych przez Administratora danych osobowych, uzupełnienia danych niekompletnych bądź ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Ponadto, na Pani/Pana wniosek zaadresowany do Administratora, udzieli on potwierdzenia czy przetwarza Państwa dane osobowe.