A N T Y K U N A . P L

Ładowanie...

Piękna 3, 32-020 Wieliczka Godziny otwarcia: Pon-Pt 8:00-15:00 biuro@antykuna.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej: antykuna.pl, jest Paweł Luberda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ANTYKUNA.PL Paweł Luberda Skuteczne Odstraszacze Gryzoni z siedzibą: 32-020 w Wieliczka, ul. Piękna 3, NIP: 6770005025, adres e-mail: biuro@antykuna.pl zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe użytkownika strony internetowej ANTYKUNA.PL są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator działa ze szczególną starannością w celu ochrony danych osobowych i interesów osób, których dane osobowe dotyczą. Gwarantując, że pozyskiwane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w celach zgodnych z prawem oraz adekwatne do celów, jakim służą, a także są przechowywane i przetwarzane nie dłużej, niż jest to dostępne do uzyskania celu przetworzenia pozyskanych danych osobowych.

4. Administrator w zakresie prowadzonej przez siebie działalności nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych, w związku z powyższym wszelki kontakt związany z pozyskanymi, gromadzonymi oraz przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi jest możliwy pod adresem korespondencyjnym, adresem e-mail oraz numerami telefonów wskazanymi w punkcie 1 powyżej.

ZAKRES, CEL ORAZ ODBIORCY GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z czynności podejmowanych przez użytkownika strony internetowej ANTYKUNA.PL. Przykładowo jeżeli Klient w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w zależności od sposobu odbioru oferowanego przez sklep internetowy asortymentu.

2. Cele zbierania danych osobowych użytkowników strony ANTYKUNA.PL przez Administratora:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 • marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora.
 • możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów sklepu internetowego KUNY.PL, jeśli jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Klientem np. firmy kurierskie, zewnętrzne firmy  przewozowe, pracownicy poczty. Administrator wówczas udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3. W toku realizacji usług w związku z działaniem sklepu internetowego KUNY.PL Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z tego sklepu tj.: imię, nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).  W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może ponadto przetwarzać nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON Usługobiorcy lub Klienta.

4. Dane osobowe, wskazane w punkcie 3 (trzecim) powyżej podane przez Klienta mogą być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym KUNY.PL Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na stronie internetowej sklepu.

5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym firmom trzecim w celach analitycznych i statystycznych:

 • Google Analytics – usługi analityczne, służące do śledzenia statystyk serwisu. Gromadzone dane są wykorzystywane do optymalizacji korzystania przez Użytkownika z serwisu, zgodnie z polityką prywatności i warunków firmy Google, które można przeczytać bezpośrednio na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Usługodawcą Google Analytics jest Google Inc.
 • Google Ads – usługi reklamowe, pozwalające na wyświetlanie materiałów promocyjnych na stronach zewnętrznych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach remarketingowych, czyli do wyświetlania Użytkownikom reklam, które będą dla nich interesujące. Dane pozwalają nam sprawdzać, czy nasze działania marketingowe są skuteczne i optymalizować wykorzystanie środków reklamowych. Wykorzystywane dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności i warunków firmy Google, które można przeczytać bezpośrednio na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Usługodawcą Google Ads jest Google Inc.
 • Facebook Ads – usługi reklamowe, pozwalające na wyświetlanie materiałów reklamowych kierowanych bezpośrednio do Użytkowników. Dane pozwalają sprawdzić czy podejmowane działania marketingowe są skuteczne, a przeznaczane środki reklamowe optymalnie wykorzystywane. Usługodawcą Facebook Ads jest Facebook Ireland Ltd.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w przypadkach wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczna do celu realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem. W przypadku gdy nastąpi przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów/ usług Administratora wówczas podstawą  przetwarzania jest: uprzednia zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści zgromadzonych swoich danych osobowych.

2. Użytkownik strony internetowej ANTYKUNA.PL  ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3.Użytkownik strony internetowej ANTYKUNA.PL  ma prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania i gromadzenia danych osobowych. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów / usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. W wyżej wskazanej sytuacji użytkownik ma prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jak również posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

PRZETWARZANIE PLIKÓW COOKIES

1. Pliki Cookies zwane też „ciasteczkami” stanowią informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, które następnie są wysyłane przez serwer oraz zapisywane po stronie osoby, która odwiedza stronę internetową ANTYKUNA.PL (na karcie pamięci smartfona, na dysku twardym komputera stacjonarnego lub laptopa – w zależności z jakiego urządzenia korzysta w danej chwili osoba odwiedzająca sklep internetowy Administratora.

2. Administrator może przetwarzać dane, które są zawarte w plikach Cookies w czasie korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej ANTYKUNA.PL w poniżej wskazanych celach:

 • personalizacji reklam kierowanych bezpośrednio do Użytkowników,
 • identyfikacji Klientów zalogowanych w sklepie internetowym KUNY.PL oraz wskazania, iż takie osoby  są zalogowane,
 • przystosowanie zawartości strony internetowej ANTYKUNA.PL do indywidualnych preferencji Klientów (np.  w zakresie rozmiaru, koloru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
 • zapamiętywania dodanych do koszyka Produktów w celu złożenia  przez Klientów Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych przez użytkwoników formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej ANTYKUNA.PL;
 • popularyzacji strony internetowej ANTYKUNA.PL za pomocą serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

3. Wskazać należy, iż standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na polskim rynku  w sposób domyślny akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik urządzeń umożliwiających przeglądanie stron internetowych ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies poprzez indywidualne ustawienia własnej przeglądarki internetowej. Możliwe zatem jest częściowe i czasowe ograniczenie, a nawet całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies, jednakże czynności te mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki złożonego zamówienia poprzez formularz zamówienia ze względu na niezapamiętywanie Produktów umieszczonych  w koszyku podczas kolejnych etapów składania zamówienia).

4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę internetową ANTYKUNA.PL  – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies w szczególności w przeglądarkach internetowych takich jak: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Internet Explorer. Informacje w zakresie zmiany ustawień w zakresie plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.

5. Podczas odwiedzania strony internetowej, może ona przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki, głównie w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika strony internetowej, jego preferencji lub urządzenia i są najczęściej wykorzystywane w celu zapewnienia, że witryna będzie działać tak, jak tego oczekują użytkownicy. Informacje zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci. Użytkownik może zrezygnować z akceptowania niektórych rodzajów plików cookie. Blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika związane z witryną i usługami, które możemy zaoferować.

6. Administrator wskazuje, iż przetwarzane przez niego dane osobowe nie podlegają profilowaniu celem automatycznego podejmowania decyzji.

7. Administrator informuje również, iż podczas korzystania ze strony internetowej ANTYKUNA.PL są również przetwarzane zanonimizowane dane eksploatacyjne  takie jak adres IP, domena celem prowadzenia statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową ANTYKUNA.PL Pozyskane dane nie są ujawniane podmiotom trzecich, (poza prawnie określonymi wyjątkami na  zasadny wniosek określonych organów państwowych), mają charakter zbiorczy i anonimowy w związku z czym nie mają cech pozwalających na identyfikację osób odwiedzających stronę sklepu internetowego.

8. Podczas odwiedzania  strony internetowej, może ona przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki, głównie w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są najczęściej wykorzystywane w celu zapewnienia, że witryna będzie działać tak, jak tego oczekują użytkownicy. Informacje zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci. Ponieważ szanujemy prawo użytkownika do Użytkownik może zrezygnować z akceptowania niektórych rodzajów plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zmienić nasze ustawienia domyślne, należy kliknąć na poszczególne nagłówki kategorii. Jednakże blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika związane z witryną i usługami, które możemy zaoferować.

9. Administrator stosuje następujące pliki Cookies: sesyjne pliki cookie: tymczasowe pliki cookie, które wygasają po zamknięciu przeglądarki lub aplikacji, stałe pliki cookie: pliki cookie, które są przechowywane na komputerze do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub do momentu wygaśnięcia ich ustawień, własne pliki cookie: pliki instalowane przez firmę ANTYKUNA.PL Paweł Luberda Skuteczne Odstraszanie Gryzoni, pliki cookie podmiotów trzecich: pliki instalowane przez partnerów ww. firmy podczas korzystania z naszej witryny lub aplikacji.

10. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Wykorzystanie przesłanych zdjęć

 1. Cele marketingowe
  Klient zgadza się na udostępnienie przesłanych zdjęć naszej firmie do celów marketingowych. Zdjęcia te mogą być wykorzystywane w różnych materiałach marketingowych, m.in. na stronie internetowej, w materiałach wideo, na profilach w mediach społecznościowych oraz w innych materiałach promocyjnych. Nasza firma zobowiązuje się do korzystania z tych zdjęć w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz w sposób nienaruszający prywatności klienta.
 2. Cele marketingowe
  Klient, w momencie wysłania do naszej firmy zdjęć swojego domu, komory silnika i innych miejsc, gdzie grasują kuny, wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez naszą firmę w celach projektowych. Zdjęcia te mogą być używane do analizy, planowania i realizacji usług oferowanych przez naszą firmę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej ANTYKUNA.PL

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych a także ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem takich danych przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, pozyskanie dostępu do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i oraz hasła.

4. Na stronie użyto grafik i ikon ze stron: https://www.flaticon.com/ oraz https://pl.freepik.com/